ClientMatch HashWinnerScoreMove CountDownload
1 0adbda848e8837d2404206fe91160acf27bda91d889673bd022048e2b0742c027992da32W+Resign127 sgf
2 4c63a9e1eea8d1e5027fc8b488bc26d2fca282555134d9e013d7e2cb9bc1f9675838db67B+Resign92 sgf
3 3e237725cd5c8c60aff73adf8cf683474ef28098867c494301ab748719e674865838db67W+Resign181 sgf
4 0a06052c2e9019e4a516fd097184d2920a7f51037c15989071a2022a1c923d157992da32B+Resign236 sgf
5 d817c71ee71e355aef3f969392e99b1ea7aefbdf63117d6181e9ea1f773d44455838db67B+Resign234 sgf
6 4741e70afd88baa0901b143615dae30194f2a866e1f4fb16b28c0c70ed87f9c65838db67W+Resign231 sgf
7 3830103940f3323b045922f7f2062d6f3a0573c0afc050907999a095aab87f1e5838db67W+Resign117 sgf
8 c04d677bdfbf63369afeecb9df1dee1044dd9f4bceb24fff65b58b94632df5857992da32B+Resign250 sgf
9 1f01345dc4a07891760803f6d16724ef04ede569ba60ae4beb0a24ee27a4ba6a7992da32B+Resign216 sgf
7 3505b34b590dc8e9466c8560a3c7ba76a8e2a8959021a1c0c7b1b675f58422205838db67W+Resign259 sgf
10 fa4e236811d944a24a604d39bd797968bab27af97711ebd83b84f057efa815df5838db67W+Resign165 sgf
11 2f87e0b12ff0ccfcf5118da1264842b12215a9996a3d8cd453769f97725d21345838db67W+Resign243 sgf
12 181e141c95b56b74337fd8727f3e432b30c035e529d956c3d68a021dc486b8be7992da32W+Resign239 sgf
2 cc92243ea1c3d6685efce7f507f42b8d55ecfc440af38e1791125023b225216d5838db67B+Resign196 sgf
4 297c71e88185f609f7f839d6293de95d4bda678dcec14bdf5fe70667bc5938677992da32B+Resign260 sgf
13 35d6c1e54f4e489facd8ce6bea92b2cb3abdd9fe12689be317126122c650ce525838db67W+Resign209 sgf
14 ec4d135816abf2a282438f7fad586c6edce36ff2f2a6f88b2fb09123be215df77992da32W+Resign315 sgf
15 dce3af40eb7d74b24cb249a71128a2fe34311ab8f336e3a8e460c95de895f1ba5838db67W+Resign185 sgf
2 777e9d7a5fd2632dbed3645a4b9c8fead5908abece20f0c22bee1f3b73bec8557992da32B+Resign254 sgf
16 91c9be9c78a1378838cfb4d670d96d8cd967ca90c01aa7d0d2ab3748a37b65cb7992da32W+Resign291 sgf
17 a2b622e7e2ff86dc596671d36688ebe940abc84c2201d3f646f859b6c0586e6a7992da32B+Resign232 sgf
18 1475f04cd0f00a932066677e809925ef80128adaf4225276e18da5ed6bcb6a705838db67W+Resign133 sgf
5 d8bd2c4a43503a5515580a314c39c1f51d027198557d3a1ad991e0a21ade03c17992da32B+Resign176 sgf
19 0031348a95cddc1fa6f3b4af8a54659bef6feaafe0bc5b5415e90aee49f8b39f7992da32W+Resign345 sgf
1 28149330d3a6b67904b9fce7633e3b1bd5ebf6e38c2a6e670bbe10b79d9d87395838db67B+Resign212 sgf
20 d07003059afe502636f072bb05e68b7cd02e8e2bcbf1e0efcaa53fd06f5c01d55838db67B+Resign178 sgf
21 94979a6d6716f28247e02e5989b404d55d3f5aa991072361bf05dd161f69db1c7992da32B+Resign198 sgf
8 faf63d271b84cc262e002088522cf3ecf1c9d0478b1ba0954b60774cc2e4e61b5838db67B+Resign254 sgf
2 1b032a3f733cd313b02341e6d6cf702bc08163176c1943b43416b408e8ab0ff25838db67B+Resign186 sgf
9 82dd950860f91899d063ad7339368f771294b313b2e39fe2acca486cafeb57e17992da32B+Resign150 sgf
7 3f8f072303fb4683772f26eb851064c53016bcdfeaea7b6b9b8e11a23c2e8e215838db67W+Resign367 sgf
4 c4c7b2b26860f1770eaeb116c45214e282c7152eb854f574f5c23a24111677ee5838db67B+Resign232 sgf
22 67f79b42d4e81da25bdc3b5dea8f2c835536af2442b65090a660297eef82f45b5838db67W+Resign197 sgf
23 e6f25dc0108930845e0e8adc0feba6c985b8a015f1b82abf85e2ea52a9f6ddad5838db67B+Resign220 sgf
24 0852c27bbef137030b5d1d22e1aede1801f1fb3d09ea45c9eef1e058919187a95838db67W+Resign165 sgf
25 3f906d4438a84b3549669192316bf3f3724248674e04d0a116f83b84559090ab5838db67B+Resign92 sgf
26 ce538069b6f92c2278bceedf60a47534b9643655a0eed55b13606d0a622f653f5838db67W+Resign303 sgf
27 b9d38c77478ab90c66aa9781dbc11532922afc1f564f2d7f707e6728cc91a4b35838db67B+Resign188 sgf
28 14f5d8d2993e8b8a8350ce8b3e52ab8913ff886e62087f885ee5a32afa5a493a5838db67B+Resign308 sgf
5 e46faefc20a63c458fdcfff0ea7ee1f6da4bcf17627a552c058028e8c916d0025838db67W+Resign113 sgf
29 4cd00341e23a8cdb0d406504d1fcd25ae752ed2e82522165a52d0d5212734b075838db67B+Resign254 sgf
15 1d9ff21c75657dfa917060bff347835fd43be33543bd0f821a4b946b8d428c967992da32B+Resign200 sgf
30 e3e9d931557187deeb58e9d3c35e873131774b8fb95822e942365d140ffbf35f7992da32W+Resign217 sgf
4 4e8e32dacdaf73dba949a7abd7ca1bc370c07e146cfdbbf2f96cc5e83f054f7a5838db67B+Resign196 sgf
7 f7b7dd03e3cb7b6eb6db93a7ea5f2d6d217b2de8d930a8df7a0bd9833b954ef65838db67B+Resign252 sgf
31 65d18eee379ed302b05ae9d43e3b0e330fdad0733e3c18dc3ac9f4027254cb9b7992da32B+Resign242 sgf
19 be1fb0601cee6a04e2d86e2bcf648d8d7048174011a76371a987e0ce260025e85838db67B+Resign202 sgf
12 5319323cbecf2562cfc80b2958efee86d594b84816a0a259fe2afe637534a8045838db67W+Resign323 sgf
14 573cee9b7261ecac400205c9da46536c74523e928cc53d18c619eecaf98db8497992da32W+Resign301 sgf
32 e7d6b6c3081c67ca5980d4ac9f778fc47f0be252d431f1dd88f204b1a8e0778b5838db67B+Resign110 sgf
9 38a951033e8741a51176ff1ef372eb7249f8ca43da0f3e8d269e8477656f44fd5838db67B+Resign280 sgf
32 a44fc6b23f549e7a82ea2145f81ce753604ae4fc3120be953305d984282ff2a55838db67B+Resign274 sgf
16 8bbf6640d15cd6b006b2f49ccb9606a3d566d401f8c1f0e6b6e16854eee5dc4d7992da32B+Resign252 sgf
33 f654d77dba1784f6930846c9a21f18e838e4bfdc036461e8511f6d87c306b2877992da32B+Resign250 sgf
2 dea24aa94a95c5722e2789a2a119ec3c718b6695a6f2a1d9239e2ed756b5fec45838db67B+Resign312 sgf
34 2121778de57de61d46404f58b9493ae04c7f9d549ae53af3ba1a38771f46602f5838db67B+Resign288 sgf
20 902a87db25c6f1a8a1e5d11982f26e8ca4e06521c3a2b9c5420e0741dad1d92d5838db67B+Resign316 sgf
35 e70c8c389f06a174171d7316886d95dc78f2d6ba85e6f86c420915106618a8797992da32B+Resign274 sgf
2 0a21b0eddd664f0590146e4a61f8ab3eb0f2c396f6fcf842d7caec795f25c1ee7992da32B+Resign268 sgf
17 0189cd29aa11856b30081f2e5a8facc111e6891a111f2d1f6c1db896aec2632c5838db67B+Resign296 sgf
32 e84e08d55995936f6da5629648e73e530b4d9690bc62f92c29bcf2b0be09061a5838db67W+Resign179 sgf
36 db298f78fb0ef6971a7296ae87ae77fb7e950666f1b09ec69bd421c75eac98c55838db67B+Resign160 sgf
21 c998ec6d08862e39adce0183e55e013cd28a18595b9fdf73852341e2d0525ac17992da32W+Resign241 sgf
37 95f95454d2f6fe4329757491e9d67813ee593f080c2dedbc8f4d91b82a92119d7992da32W+0.5310 sgf
38 1da0ab0f5142953406f03b4d1a9401085cb5d13dc7d448e9ffe19005496fc83e7992da32W+Resign177 sgf
29 6aca6bb97e76e677369522c6dc752c15f311b356c23af23402b3e743429e69125838db67W+Resign279 sgf
39 9703cade8dcf717f11a459f842b8c9ecff12005694bbcb71e8245901d6222f0e7992da32B+Resign198 sgf
6 d5a4bb8b4d073bb11c8d89df134e0fd87a9cc8e67928ed766e54cc71d63154a37992da32B+Resign148 sgf
40 fba1278c210f70c87ef0ee25fd54db0d78aa766e9caf85cf69a07cd4d27727375838db67W+Resign211 sgf
41 96f466cfceb11248ad85f7ffdf1080e09dbe259db66377cfb96a19c63c15a3b85838db67B+Resign300 sgf
16 b0d4d7fecabb5c275ce95c3fc51a41b4ce541dd65b1a12fe7f3853b76cdcdaad5838db67B+Resign208 sgf
42 95159a46b161aae60156441957126f117130a6aad6d2a0046d1d5aab1960dd525838db67B+Resign270 sgf
43 9e83218358e16b24fc59dd5b5b8e0e1cc41520675fe9d6268d5207e99431288b7992da32B+Resign220 sgf
7 100eadd8611359d41391d2a74548d0a619297e7743883663bb0297de013f04185838db67B+Resign218 sgf
44 c893ef97e192ea5141b2cffc05ef9527e8edfb052ae5b1cf09eafe4fbf561f097992da32B+Resign220 sgf
33 c141afc43d223bf809d73e3ea3e24bef080bd815dcb62fc75e2286c61b6505405838db67B+Resign172 sgf
45 c14ab01960a047a574b9ad4575caaf9faf82dfc0faee1494d9d54d97c0dd0ad27992da32B+Resign222 sgf
33 b969f7f32eb49c7f24b6480293c8b2e10107898b8a3bae967277d7e63a6901da7992da32B+Resign162 sgf
12 34bb1dadd137f21f71f981646b714979808a60146854ffa75a50928d80a284755838db67B+Resign180 sgf
2 89dd795b48ca17c69c9e3092afd7342193b5bf42d7677f98b9b348a968e086285838db67B+Resign290 sgf
36 6e3255187d01e66cbb14278c28bdb088d93d5725b351f3bf7c2e0457ff64850c5838db67B+Resign200 sgf
22 a3b2110834477e01915a8a5ab18c9e551329a38289d328622c41f48b1efffd237992da32B+Resign236 sgf
13 8663ce56af85d144347b4222d5ea3c82ccc6f45c9a8fe3ff59aa0f5f0e221f597992da32W+Resign213 sgf
17 ddad3f4b19b7726d261bb025e896ce40eff13faa1f12be38a8d735a6bf65dafd7992da32W+Resign251 sgf
46 978fff2ac8fb58a9e623d59e6d131c7ec14bd2145cb74c4f38ced5850ee455387992da32W+Resign225 sgf
2 d6bbc4df4dffd46561f00889f70e9fdc976f5585eccd6e342315cc084f0d08be5838db67W+0.5330 sgf
47 bfd5cced9ef9865316f0f2e42d74f1c759d3210204679af413679bebc5d4db395838db67W+Resign233 sgf
38 fbad647f0b808232198f04ae0cb49651992eb29511474469f5d1cc75bd668fb27992da32W+Resign213 sgf
6 8e155fa68f8b461e14cb7b5fee90f81166d51ad0be4de3c8da9333eeee211e465838db67W+Resign301 sgf
48 6c99086a4ca1e34ade8820b0efb31220e211ec0c2103858456894cf0950309f95838db67W+Resign229 sgf
49 e900bb82ed7226be59f1b29015a3407580b300a99bd749576a9bce9fc1d521715838db67W+Resign171 sgf
36 4daf7f2207b5c72ed97020bade8911d350e4f7fa63a0696b15cfd5141f59459f5838db67B+Resign92 sgf
38 d7140bf2af2a38e37a2411334e028c67ef57ad8f7f7493ce5b6a3ff36bb94b655838db67W+Resign255 sgf
27 bb2cc1f35ef25b97a9be5837cc02133211d2ab914188d7839db8c8196ac112665838db67W+Resign243 sgf
38 89341e4f47b17f79962fa6101d0b86634b162bfba430b3241f1628d3249c83497992da32W+Resign271 sgf
5 115f2df00d8b72bddd6d39b1885177839307e278eaaac0caa8ac12d4c48b76325838db67W+Resign219 sgf
3 74a5c115bf88ea2df25ac2f3efc636e3b383d3dbcfe72f95a58a5b227c5cb8ea7992da32W+Resign249 sgf
15 4b1d4b607ce4e3d6d44f4a54913d711299ddcbdb8c15473f976fcc98850cc2885838db67B+Resign310 sgf
46 2fe689924b1f6b703be340c4b8c295bf6a55c5ffb4813e0c18707204e49714915838db67W+Resign131 sgf
7 94437ea18e6ccdcd5b765ef49a4ed3d97ec6f1ef1964c28d09dbade6a4aecf075838db67B+Resign302 sgf
2 e02471eed52a6ee2a1726cd58a1eb9bf06a544f6b4e99ebefad51b8cf221d4645838db67W+Resign217 sgf
50 4e21769e14dee7abaf57557f0f2cb1068e4d3a3f994f60495624c83526816ec65838db67B+Resign226 sgf
22 5935ca3cd7a01e7a53b8e2f494b0ee5551507164b38c45aa85ca085b4b87657a5838db67B+Resign202 sgf
33 eb46864ac7b8d90f06631c6cfdb3418d4fae3656310105c23f3d93bab4aef1b17992da32B+Resign218 sgf
20 81ed46bc4801f6a94a50dbd3368760d8cdba0ea02c645d3fef7d6549e4b38a367992da32W+Resign285 sgf
4 bf41d68a94a1a2cf9d5cd0c83e851479c99e6cfe615c12668a6210e81a3eddcb7992da32B+Resign324 sgf
13 eed8c9247c197f5ce860955e0448625ee4d693990a42963c6eb4efd9054c51ee7992da32B+Resign332 sgf
17 02e43e402482d3ee73a9efcc58703c8867ca86aa00beffc1476c31cbd36c075c7992da32W+Resign333 sgf
37 c87bf99b5de9fa7024a88cf9630bbf2b86e362c443830a295df003e2aa5960135838db67W+Resign267 sgf
43 bba2a3222857fadb859e729df69faac45abce071106e3a23b40939fae610c3087992da32B+Resign252 sgf
49 c1af62e1b96a9c71daf303f1e916c91d34707db6df90467a727704460e2388817992da32W+Resign339 sgf
45 cc47d68d28e6ef6d7828166815ae0b22bf970540cecc6ed0e8c4b933403e88747992da32B+1.5243 sgf
38 2e22322024e7e6d6a10322b109abb182491f96a099cf8918393d267c6a71a8c05838db67W+Resign301 sgf
43 9df052a9eb5ed971733ff61bebadcc17576dd71944853d5a393b43421c0eb66c5838db67W+Resign235 sgf
51 51d7436c7e2bccd0a688389ac27436d3af6fc97ca31c9050e0274be44544720b5838db67B+Resign136 sgf
52 7323e30902589fbcb1825ae9ad40df81dd6ce8167da67148da37e8aeb7e65b755838db67B+Resign182 sgf
53 e09ed9a9f6a04c0e5214e5a0aaa885856e6e7622e35aa46283ea3f943290e8b17992da32W+Resign99 sgf
39 55a44994b843a8154efd9523ff92d57db5f9da344e506a9b6cd2067e109370817992da32B+Resign244 sgf
54 fbac8f937a58b2da6b2a91e30336d3ecbb178f3907a2dc1abab10e2aad1498a75838db67B+Resign108 sgf
2 29e290edb2996042e29ddd1b2f6e59f70812613f6c44e7b1b9732c6a7e4ff0937992da32W+Resign93 sgf
55 ff1d3b0edf709bafbacaac89cb1d29c48d05103ce46b2ce9f378485392cdbfaa5838db67W+Resign157 sgf
22 6fc163af02ea38e3fcf98709b4c37256095ab7ace6536360ffe1d9311fa289297992da32W+Resign105 sgf
56 8b04cf5a7f12be958d1f28045a26dde6cf82fc8c7a7bef42662f7ecba232c2987992da32B+Resign198 sgf
16 50104d3b37385497e9877e2799ea32ca12c40b8a090e395292645f9f47c3d6f65838db67B+Resign248 sgf
2 e1af41a6446d2e8f7e1c40bfa955486f6e8dcba9268e6497dd208e62292fc6e37992da32B+Resign188 sgf
57 b91ca7583704539d1fd8dd2b8d3d21c53f821c98d3abecbf4b3966e31cb01ddc7992da32W+0.5280 sgf
16 02700a2173dda03a457fa90f82d61dc846fc1a83051168e4bbf7d14c985ae4955838db67W+Resign247 sgf
44 746f307ca4010c012807d4b3e6f56bd11fb898ca70525e8457e80943515884e17992da32B+Resign306 sgf
58 3c5814d93ccd5c19f50c7f924d7137f57e6b5ebefa360362bd4d3dd2080c72225838db67B+Resign92 sgf
59 915d39518b994dcf49919016af1174c88c039ade344e8d1e704d7b86a19c64dd5838db67B+Resign184 sgf
11 ad9f76348ac16ed1c9533ecc1fbf582e6aabe451c74ba018d460bff77a7f5e125838db67B+Resign264 sgf
60 da1b8cd2711e3227d0dc7097572eda62fbcba0606304f9460db3b8ddb57e91917992da32B+Resign216 sgf
61 b73b731e48330e9ba40424bd08e4aff163cdd33f0550e392766d1dc686721d005838db67W+Resign305 sgf
62 9be41529a154cf39c30094fb529fee0644e316d12009e9d2d7c5018bb3d78fd05838db67W+Resign281 sgf
63 4a39ed6aaa5cc7948241ef647ee4781bd39b8ac88729d259070865bee27854a75838db67W+Resign237 sgf
64 c6632fee9f9dbc71dc7c48ac2eb2993c474b5879d8e2fe874c272796f3d285825838db67B+Resign208 sgf
21 e45d45fd76265e6e806751ff99de630d34e15897f75ecbe97aead0583d1bcd185838db67W+Resign301 sgf
65 b2b66e51990eb3ae835dd390bcfc847639a6025a4d7e4b01ff00732add531a167992da32W+Resign221 sgf
66 5d3f30d475e696de52b67313db9f2a018cefb0713b80a7ed730b31375ff9ecdb5838db67B+Resign304 sgf
67 e6c60545895e86bb72ffe374e0c272b18e2c41391205cddfc1ae04cd016d80447992da32W+Resign177 sgf
49 81b8b20df5dab37cd7ae75c295c42d10258e6e829474d96cfbf503e4a9185d9c5838db67B+Resign154 sgf
68 5c1d7e5bc0fc5e467100fe0c5b5d4ed44da147cc2ff846d3ae316591447d09887992da32B+Resign282 sgf
69 42b5c11c0145ec7bb949cd3db2133a4b68a6879da9f1e0be3e101e81d8f2216e7992da32B+3.5311 sgf
70 e4fb667dc0820bb115bbf8b18f6ea1116974575be3fb8aea058b67330b976f9a7992da32B+Resign232 sgf