No self-play was found with hash ed09a9c66d2b1f4193db45c2076c6d405c345e0c5e7d6a478e5bad61153447b1